El reg automàtic gota a gota CitySens s'adapta a les diferents necessitats de reg de cada planta. Pots ajustar la freqüència de reg, el temps de reg i el flux de cada degotador. Els degotadors inclosos en el producte estàndard donen un flux de 2 L/h.

.

.

.

MODELS DISPONIBLES

MINI: pensat per a petits grups de fins a 6 plantes. Inclou dipòsit d'aigua amb tapa de fusta, bomba de reg, temporitzador digital, 5 metres de tub, 6 degotadors autoregulats i 6 connexions T.

ESTÀNDARD:pensat per a grups de fins a 12 plantes. Inclou dipòsit d'aigua amb tapa de fusta, bomba de reg, temporitzador digital, 10 metres de tub, 12 degotadors regulables i 12 connexions T.

PLUS:pensat per a grans grups de fins a 20 plantes. Inclou dipòsit d'aigua amb tapa de fusta, bomba de reg, temporitzador digital, 20 metres de tub, 20 degotadors regulables i 20 connexions T.

Tots els models necessiten un endoll a menys de 2 metres de distància. Link al producte.

.

COMPONENTS

- Tub de reg (10 o 20 metres)

- Connectors de 3 vies (6, 12 o 20 unitats)

- Degotadors de pressió compensada** (6, 12 o 20 unitats)

- Temporitzador digital i bomba d'aigua

- Dipòsit d'aigua (7 litres)

- Tapa de fusta

- Indicador de nivell d'aigua

- Connector de quatre vies (1, 2 o 4 unitats)

- Pin de subjecció al test (6, 12 o 20 unitats)

** Els degotadors de pressió compensada donen el mateix cabal(aprox.) independientement de l’altura o posició del degotador.